Bảng giá thay mặt kính, cảm ứng 

MODELDỊCH VỤGIÁ
Thay kính Iphone
iPhone 11Ép kính900k
iPhone 11Thay nắp sau900k
iPhone 11Ép cảm ứng1700k
iPhone 11 ProÉp kính900k
iPhone 11 ProThay nắp sau900k
iPhone 11 ProÉp cảm ứng1700k
iPhone 11 Pro MaxÉp kính1000k
iPhone 11 Pro MaxThay nắp sau1000k
iPhone 11 Pro MaxÉp cảm ứng1700k
Iphone 5/5s/5cÉp kính50k
Iphone 5/5s/5cThay phản quang100k
Iphone 5/5s/5cThay cảm ứng rời100k
Iphone 6Ép kính100k
Iphone 6Thay phản quang100k
Iphone 6Thay cảm ứng rời150k
Iphone 6 plusÉp kính100k
Iphone 6 plusThay phản quang150k
Iphone 6 plusThay cảm ứng rời150k
Iphone 6sÉp kính100k
Iphone 6sThay phản quang200k
Iphone 6s plusÉp kính100k
Iphone 6s plusThay phản quang250k
IPhone 7Ép kính100k
IPhone 7Thay phản quang300k
IPhone 7 plusÉp kính200k
IPhone 7 plusThay phản quang400k
Iphone 8Ép kính200k
Iphone 8Thay nắp sau400k
Iphone 8Thay phản quang400k
Iphone 8 plusÉp kính200k
Iphone 8 plusThay nắp sau400k
Iphone 8 plusThay phản quang400k
Iphone XThay nắp sau350k
Iphone XÉp kính400k
Iphone XÉp cảm ứng700k
Iphone XrÉp kính500k
Iphone XrThay nắp sau500k
Iphone XrÉp cảm ứng800k
Iphone XsThay nắp sau350k
Iphone XsÉp kính400k
Iphone XsÉp cảm ứng700k
Iphone Xs MaxThay nắp sau400k
Iphone Xs MaxÉp kính600k
Iphone Xs MaxÉp cảm ứng900k
Thay kính Ipad
Ipad 2 (A1395/ A1396/ A1397)Thay cảm ứng rời250k
Ipad 3 ( A1416/ A1430/ A1403)Thay cảm ứng rời250k
IPad 4Thay cảm ứng rời250k
IPad Air 2(6)Ép kính500k
IPad Air 2(6)Ép cảm ứng700k
iPad Air 3 (10.5)Ép kính1200k
IPad Air(5)Thay cảm ứng rời350k
Ipad Gen 5 (2017)Thay cảm ứng rời350k
Ipad Gen 6Thay cảm ứng rời500k
Ipad mini 1Thay cảm ứng rời300k
Ipad mini 2Thay cảm ứng rời300k
Ipad mini 3Thay cảm ứng rời350k
Ipad mini 4Ép kính400k
Ipad mini 4Ép cảm ứng600k
Ipad Pro 10.5 inchÉp kính1200k
Ipad Pro 10.5 inchÉp cảm ứng1600k
Ipad pro 11Ép kính2000k
Ipad pro 11Ép cảm ứng5000k
Ipad pro 12.9Ép kính1800k
Ipad Pro 9.7 inchÉp kính800k
Ipad Pro 9.7 inchÉp cảm ứng1500k
Thay kính Samsung
Nắp lưng A9 /A9 proThay nắp sau100k
Samsung A01(2020)Ép cảm ứng300k
Samsung A10Ép kính200k
Samsung A10sÉp kính200k
Samsung A20Ép kính200k
Samsung A20Ép cổ màn hình500k
Samsung A20Ép cảm ứng500k
Samsung A20sÉp kính250k
Samsung A3Ép kính200k
Samsung A3Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A3Ép cổ màn hình500k
Samsung A3(2016)Thay nắp sau100k
Samsung A3(2016)Ép kính200k
Samsung A3(2016)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A3(2016)Ép cổ màn hình450k
Samsung A3(2017)Ép kính250k
Samsung A30Ép kính200k
Samsung A30Ép cảm ứng500k
Samsung A30Ép cổ màn hình600k
Samsung A30SÉp kính250k
Samsung A40Ép kính350k
Samsung A5Ép kính200k
Samsung A5Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A5Ép cổ màn hình500k
Samsung A5(2016)Thay nắp sau100k
Samsung A5(2016)Ép kính250k
Samsung A5(2016)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A5(2016)Ép cổ màn hình500k
Samsung A5(2017)Ép kính250k
Samsung A5(2017)Ép cảm ứng500k
Samsung A5(2017)Ép cổ màn hình600k
Samsung A50Ép kính200k
Samsung A50Ép cảm ứng500k
Samsung A50Ép cổ màn hình600k
Samsung A50sÉp kính200k
Samsung A51Ép kính400k
Samsung A6Ép kính200k
Samsung A6Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A6Ép cổ màn hình400k
Samsung A6 plusÉp kính200k
Samsung A6 plusÉp cổ cảm ứng500k
Samsung A6 plusÉp cổ màn hình600k
Samsung A7Ép kính200k
Samsung A7Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A7Ép cổ màn hình500k
Samsung A7 (2018)Ép kính200k
Samsung A7 (2018)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A7 (2018)Ép cổ màn hình500k
Samsung A7(2016)Thay nắp sau100k
Samsung A7(2016)Ép kính250k
Samsung A7(2016)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung A7(2016)Ép cổ màn hình500k
Samsung A7(2017)Thay nắp sau150k
Samsung A7(2017)Ép kính250k
Samsung A7(2017)Ép cảm ứng400k
Samsung A7(2017)Ép cổ màn hình500k
Samsung A70Ép kính250k
Samsung A70Ép cổ cảm ứng500k
Samsung A70Ép cổ màn hình600k
Samsung A71Ép kính400k
Samsung A8Ép kính250k
Samsung A8Ép cổ cảm ứng500k
Samsung A8Ép cổ màn hình600k
Samsung A8 (2016)Ép kính300k
Samsung A8 (2016)Ép cảm ứng500k
Samsung A8 (2016)Ép cổ màn hình600k
Samsung A8 2018Ép cổ cảm ứng500k
Samsung A8 2018Ép cổ màn hình600k
Samsung A8 Plus (2018)Thay nắp sau150k
Samsung A8 Plus (2018)Ép kính250k
Samsung A8 plus 2018Ép cổ cảm ứng500k
Samsung A8 plus 2018Ép cổ màn hình600k
Samsung A8 StarÉp kính300k
Samsung A8(2018)Ép kính250k
Samsung A80Ép kính500k
Samsung A9 ( A9 Pro)Ép kính200k
Samsung A9 ( A9 Pro)Ép cổ cảm ứng500k
Samsung A9 ( A9 Pro)Ép cổ màn hình600k
Samsung A9 pro (2020)/ A8sÉp kính400k
Samsung A9(2018)Ép kính300k
Samsung C5Ép kính250k
Samsung C9Ép cảm ứng500k
Samsung C9Ép cổ màn hình600k
Samsung C9 (C9 Pro)Ép kính200k
Samsung Core 2 DuosThay cảm ứng rời200k
Samsung Core DuosThay cảm ứng rời200k
Samsung Core PrimeÉp cảm ứng200k
Samsung E5Ép kính200k
Samsung E5Ép cổ cảm ứng400k
Samsung E5Ép cổ màn hình500k
Samsung E7Ép kính200k
Samsung E7Ép cổ cảm ứng400k
Samsung E7Ép cổ màn hình500k
Samsung Grand 1Thay cảm ứng rời200k
Samsung Grand 2Thay cảm ứng rời200k
Samsung Grand PrimeThay cảm ứng rời200k
Samsung J1 (2016)Ép kính200k
Samsung J1 (2016)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J1 (2016)Ép cổ màn hình500k
Samsung J2Ép kính200k
Samsung J2Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J2Ép cổ màn hình500k
Samsung J2 coreÉp kính200k
Samsung J2 PrimeThay cảm ứng rời150k
Samsung J2 ProÉp kính200k
Samsung J2 ProÉp cảm ứng350k
Samsung J2 ProÉp cổ màn hình400k
Samsung J3 Pro 2017Ép kính150k
Samsung J3(2016)Ép kính200k
Samsung J3(2016)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J3(2016)Ép cổ màn hình500k
Samsung J4Ép kính200k
Samsung J4Ép cảm ứng400k
Samsung J4Ép cổ màn hình450k
Samsung J4 plusÉp kính200k
Samsung J5Ép kính200k
Samsung J5Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J5Ép cổ màn hình500k
Samsung J5 (2016)Ép kính200k
Samsung J5 (2016)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J5 (2016)Ép cổ màn hình500k
Samsung J5 PrimeÉp kính150k
Samsung J5 proÉp kính200k
Samsung J6Ép kính200k
Samsung J6Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J6Ép cổ màn hình500k
Samsung J6 plusÉp kính200k
Samsung J7Ép kính200k
Samsung J7Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J7Ép cổ màn hình500k
Samsung J7 (2016)Ép kính200k
Samsung J7 (2016)Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J7 (2016)Ép cổ màn hình500k
Samsung J7 PlusÉp kính200k
Samsung J7 PlusÉp cổ cảm ứng400k
Samsung J7 PlusÉp cổ màn hình500k
Samsung J7 PrimeÉp kính200k
Samsung J7 ProÉp kính200k
Samsung J7 ProÉp cổ cảm ứng400k
Samsung J7 ProÉp cổ màn hình500k
Samsung J8Ép kính200k
Samsung J8Ép cổ cảm ứng400k
Samsung J8Ép cổ màn hình500k
Samsung M10Ép kính200k
Samsung M20Ép kính200k
Samsung M30Ép kính250k
Samsung Mega 5.8Thay cảm ứng rời300k
Samsung Mega 6.3Ép cảm ứng500k
Samsung Note 1Ép kính150k
Samsung Note 10Ép kính1000k
Samsung Note 10 PlusÉp kính1300k
Samsung Note 2Ép kính150k
Samsung Note 2Ép cổ cảm ứng400k
Samsung Note 2Ép cổ màn hình500k
Samsung Note 3Ép kính200k
Samsung Note 3Ép cổ cảm ứng400k
Samsung Note 3Ép cổ màn hình500k
Samsung Note 3 NeoÉp kính200k
Samsung Note 4Ép kính200k
Samsung Note 4Ép cổ cảm ứng400k
Samsung Note 4Ép cổ màn hình500k
Samsung Note 4 EdgeÉp kính600k
Samsung Note 5Thay nắp sau250k
Samsung Note 5Ép kính300k
Samsung Note 5Ép cổ cảm ứng600k
Samsung Note 5Ép cổ màn hình700k
Samsung Note 7/Note FEThay nắp sau250k
Samsung Note 8Thay nắp sau250k
Samsung Note 8Ép kính600k
Samsung Note 9Thay nắp sau300k
Samsung Note 9Ép kính600k
Samsung Note FE/Note 7Ép kính600k
Samsung On7Ép cảm ứng200k
Samsung P585Ép cảm ứng750k
Samsung S10Ép kính700k
Samsung S10 5GÉp kính1000k
Samsung S10 plusÉp kính900k
Samsung S10eÉp kính800k
Samsung S2Ép kính150k
Samsung S3Ép kính200k
Samsung S3Ép cổ cảm ứng400k
Samsung S3Ép cổ màn hình450k
Samsung S3 miniÉp kính200k
Samsung S4Ép kính200k
Samsung S4Ép cổ cảm ứng400k
Samsung S4Ép cổ màn hình450k
Samsung S4 miniÉp kính150k
Samsung S5Ép kính200k
Samsung S5Ép cổ cảm ứng400k
Samsung S5Ép cổ màn hình500k
Samsung S5 ActiveÉp kính400k
Samsung S6Thay nắp sau200k
Samsung S6Ép kính300k
Samsung S6Ép cổ cảm ứng500k
Samsung S6Ép cổ màn hình600k
Samsung S6 ActiveÉp kính450k
Samsung S6 EdgeThay nắp sau200k
Samsung S6 EdgeÉp kính500k
Samsung S6 EdgeÉp cảm ứng1000k
Samsung S6 Edge plusThay nắp sau200k
Samsung S6 Edge plusÉp kính700k
Samsung S6 Edge plusÉp cảm ứng1200k
Samsung S7Thay nắp sau150k
Samsung S7Ép kính300k
Samsung S7Ép cổ cảm ứng500k
Samsung S7Ép cổ màn hình700k
Samsung S7 EdgeThay nắp sau200k
Samsung S7 EdgeÉp kính500k
Samsung S7 EdgeÉp cảm ứng1200k
Samsung S8Thay nắp sau200k
Samsung S8Ép kính500k
Samsung S8 PlusThay nắp sau200k
Samsung S8 PlusÉp kính600k
Samsung S8 PlusÉp cảm ứng1300k
Samsung S9Thay nắp sau250k
Samsung S9Ép kính600k
Samsung S9 PlusThay nắp sau250k
Samsung S9 PlusÉp kính600k
Thay kính Samsung Tad
Samsung T295Ép kính300k
Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510)Thay cảm ứng rời400k
Samsung Tab - 8.9Thay cảm ứng rời400k
Samsung Tab 2 - 10.1(P5100/ P5110/ P5115)Thay cảm ứng rời500k
Samsung Tab 2 - 7.0Thay cảm ứng rời300k
Samsung Tab 3 - 7.0Thay cảm ứng rời300k
Samsung Tab 3 - 8.0Ép cảm ứng350k
Samsung Tab 3 10.1 (P5200)Ép cảm ứng400k
Samsung Tab 3 LiteThay cảm ứng rời250k
Samsung Tab 4Ép cảm ứng250k
Samsung Tab 4 - 10.1( T530 / T531 / T535)Ép cảm ứng600k
Samsung Tab 4 - 8.0Ép cảm ứng600k
Samsung Tab 7 PlusThay cảm ứng rời400k
Samsung Tab A 10.1 ( T585 )Ép cảm ứng750k
Samsung Tab A 8.0Ép cảm ứng700k
Samsung Tab A6 7.0 (T285)Ép kính200k
Samsung Tab E 9.6 (T561)Thay cảm ứng rời300k
Samsung Tab Note - 8Ép cảm ứng650k
Samsung Tab Note 10Ép cảm ứng650k
Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601)Ép cảm ứng600k
Samsung tab P555/ P550Ép cảm ứng600k
Samsung Tab S - 10.5Ép kính650k
Samsung Tab S - 8.4Ép kính600k
Samsung tab T555/ T550Ép cảm ứng600k
Thay kính Lumia, Nokia
Lumia 1020Ép kính300k
Lumia 1320Ép cảm ứng400k
Lumia 1520Ép cảm ứng600k
Lumia 430Thay cảm ứng rời200k
Lumia 520 / 525Thay cảm ứng rời200k
Lumia 530Thay cảm ứng rời300k
Lumia 535Thay cảm ứng rời200k
Lumia 540Ép kính200k
Lumia 550Ép kính300k
Lumia 620Ép cảm ứng350k
Lumia 625Thay cảm ứng rời200k
Lumia 630Ép kính200k
Lumia 640Ép kính200k
Lumia 640XLÉp kính250k
Lumia 650Ép kính300k
Lumia 720Ép cảm ứng300k
Lumia 730Ép kính250k
Lumia 800Ép kính300k
Lumia 925Ép kính250k
Lumia 928Ép kính250k
Lumia 930Ép kính250k
Lumia 950Ép kính350k
Nokia 2Ép kính200k
Nokia 2.1Ép kính200k
Nokia 2.2Ép cảm ứng250k
Nokia 3Ép kính200k
Nokia 3 (màn lô)Ép cảm ứng250k
Nokia 3.1Ép kính200k
Nokia 3.1 plusÉp kính250k
Nokia 3.2Ép cảm ứng250k
Nokia 5Ép kính200k
Nokia 5(màn lô)Ép cảm ứng250k
Nokia 5.1Ép kính200k
Nokia 6Ép kính200k
Nokia 6(màn lô)Ép cảm ứng250k
Nokia 6.1Ép kính250k
Nokia 7 plusÉp kính250k
Nokia 7(màn lô)Ép cảm ứng350k
Nokia 8Ép kính250k
Nokia 8.1Ép kính250k
Nokia X / X+Thay cảm ứng rời200k
Nokia X2 DualÉp cảm ứng200k
Nokia X5/ Nokia 5.1 plusÉp kính200k
Nokia X6/Nokia 6.1 plusÉp cảm ứng250k
Nokia X7Ép kính250k
Thay kính LG
LG F180Ép cảm ứng250k
LG G Pro LiteÉp cảm ứng400k
LG G2Ép cảm ứng250k
LG G3Ép cảm ứng250k
LG G3 StylusÉp cảm ứng250k
LG G4Ép kính250k
LG G4 StylusÉp kính250k
LG G5Ép kính300k
LG G6Ép kính300k
LG K10Ép kính200k
LG K4Ép kính250k
LG K7Ép kính250k
LG L FinoÉp kính250k
LG L70Ép cảm ứng300k
LG L80Ép cảm ứng300k
LG MagnaÉp kính300k
LG Nexus 4Ép cảm ứng400k
LG Optimus F7Ép cảm ứng450k
LG Optimus G ProThay cảm ứng rời300k
LG Optimus G Pro 2Ép cảm ứng450k
LG Optimus GKÉp cảm ứng400k
LG Optimus GXThay cảm ứng rời350k
LG Optimus GX 2Ép cảm ứng400k
LG Optimus LTEÉp cảm ứng400k
LG Optimus LTE2Thay cảm ứng rời300k
LG V10Ép kính300k
LG V20Ép kính300k
LG X powerÉp kính400k
Thay kính Sony
Sony C3Ép cảm ứng250k
Sony C4Ép cảm ứng250k
Sony C5Ép cảm ứng400k
Sony E3Ép cảm ứng300k
Sony E4/ E4 DualÉp cảm ứng350k
Sony L1Ép kính250k
Sony L2Ép kính300k
Sony M2Thay cảm ứng rời250k
Sony M4 aquaÉp cảm ứng250k
Sony M5Thay nắp sau100k
Sony M5Ép kính300k
Sony M5Ép cảm ứng350k
Sony SP M35hÉp cảm ứng350k
Sony T2 Ultra DualÉp cảm ứng450k
Sony VÉp cảm ứng300k
Sony XÉp kính250k
Sony XAÉp kính200k
Sony XA UltraÉp kính200k
Sony XA1Ép kính250k
Sony XA1 PlusÉp kính250k
Sony XA1 UltraÉp kính250k
Sony XZÉp kính250k
Sony ZThay nắp sau50k
Sony ZÉp cảm ứng250k
Sony Z UltraÉp cảm ứng400k
Sony Z1Thay nắp sau50k
Sony Z1Ép cảm ứng250k
Sony Z1 miniThay nắp sau50k
Sony Z1 miniÉp cảm ứng300k
Sony Z2Thay nắp sau50k
Sony Z3Thay nắp sau50k
Sony Z3Ép cảm ứng200k
Sony Z3 mini/ compactThay nắp sau50k
Sony Z3 mini/ compactÉp cảm ứng300k
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4Thay nắp sau70k
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4Ép cảm ứng300k
Sony Z3 VerizonÉp cảm ứng450k
Sony Z4 verizonÉp cảm ứng550k
Sony Z5Ép cảm ứng400k
Sony Z5 mini (compact)Ép cảm ứng400k
Sony Z5 PremiumÉp cảm ứng450k
Sony ZRÉp cảm ứng300k
Thay kính HTC
HTC Desire 10 ProÉp kính300k
HTC Desire 626Ép cảm ứng300k
HTC Desire 628Ép cảm ứng350k
HTC Desire 728Ép cảm ứng350k
HTC Desire 816Ép cảm ứng350k
HTC Desire 820Ép cảm ứng300k
HTC Desire 826Ép cảm ứng350k
HTC Desire EyeÉp cảm ứng400k
HTC One A9Ép kính350k
HTC One E9Ép cảm ứng350k
Thay kính Asus, Zenfone
Asus Memo PadÉp cảm ứng450k
Asus Memo Pad 7Thay cảm ứng rời500k
Asus Memo Pad 8Ép cảm ứng550k
Asus Transformer BookThay cảm ứng rời600k
Asus ZenFone 2Ép cảm ứng200k
Asus ZenFone 2 laser 5.5Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 2 laser 6.0Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 2 laser mini 5.0Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 2 mini 5.0Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 3 5.2Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 3 5.5Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 3 LaserÉp cảm ứng250k
Asus ZenFone 3 Max 5.2Ép kính250k
Asus ZenFone 3 Max 5.5Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone 4Thay cảm ứng rời150k
Asus Zenfone 4 maxÉp cảm ứng250k
Asus Zenfone 4 Max ProÉp cảm ứng250k
Asus ZenFone 4.5Thay cảm ứng rời150k
Asus ZenFone 5Ép cảm ứng200k
Asus ZenFone 6Ép cảm ứng200k
Asus ZenFone CThay cảm ứng rời200k
Asus ZenFone Go 4.5Thay cảm ứng rời200k
Asus ZenFone Go 5.0Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone Go 5.5Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone Go 6.0Ép cảm ứng250k
Asus ZenFone LiveÉp cảm ứng250k
Asus ZenFone MaxÉp cảm ứng200k
Asus ZenFone SelfieÉp cảm ứng200k
Asus ZenPad C 7.0 (P01V)Ép kính250k
Asus ZenPad C 7.0 (P01Y)Ép kính250k
Zen 3s maxÉp cảm ứng300k
Zen max Plus M1Ép cảm ứng250k
Zen max pro M1Ép kính250k
Zen5 (2018)Ép kính300k
Zenmax pro M2Ép kính250k
Thay kính Oppo
Oppo A3sÉp kính200k
Oppo A5 (2020)Ép kính200k
Oppo A53Ép cảm ứng250k
Oppo A5sÉp kính200k
Oppo A7(A5s)Ép kính200k
Oppo A71Ép cảm ứng200k
Oppo A77Ép kính200k
Oppo A83Ép kính200k
Oppo A9(2020)Ép kính250k
Oppo F1Ép cảm ứng200k
Oppo F1 Plus 5.5Ép kính300k
Oppo F11Ép kính200k
Oppo F11 proÉp kính200k
Oppo F1SÉp cảm ứng150k
Oppo F3Ép kính200k
Oppo F3 liteÉp cảm ứng200k
Oppo F3 plusÉp kính200k
Oppo F5Ép kính200k
Oppo F7Ép kính200k
Oppo F7 youthÉp kính200k
Oppo F9Ép kính200k
Oppo Find 3Ép cảm ứng250k
Oppo Find 5Ép cảm ứng200k
Oppo Find 5 MiniÉp cảm ứng150k
Oppo Find 7Ép cảm ứng250k
OPPO Find 7aÉp cảm ứng250k
Oppo Joy 3Thay cảm ứng rời150k
Oppo MirrorÉp cảm ứng200k
Oppo Mirror 5Ép cảm ứng150k
Oppo N1Ép cảm ứng450k
Oppo N1 MINIÉp cảm ứng300k
Oppo NeoThay cảm ứng rời150k
Oppo Neo 5Thay cảm ứng rời150k
Oppo Neo 7Ép cảm ứng150k
Oppo Neo 9Ép cảm ứng150k
Oppo Neo 9sÉp cảm ứng150k
Oppo R1Ép cảm ứng150k
Oppo R11Ép kính300k
Oppo R11 plusÉp kính350k
Oppo R11sÉp kính300k
Oppo R11s plusÉp kính450k
Oppo R15Ép kính400k
Oppo R17Ép kính400k
Oppo R1s/ R1kÉp cảm ứng150k
Oppo R5Ép kính250k
Oppo R7 PLUSÉp kính250k
Oppo R7(lite)Ép kính200k
Oppo R7SÉp kính200k
Oppo R9 Plus 6.0Ép kính350k
Oppo Reno 2FÉp kính400k
Oppo YoyoÉp cảm ứng150k
Realme C1Ép kính200k
Realme C2Ép cảm ứng250k
Realme C3Ép kính250k
Thay kính Vivo
Vivo V1Ép cảm ứng250k
Vivo V1 maxÉp cảm ứng250k
Vivo V11Ép kính200k
Vivo V15Ép kính350k
Vivo V3Ép cảm ứng200k
Vivo V3 maxÉp cảm ứng250k
Vivo V5/ V5sÉp cảm ứng200k
Vivo V7Ép kính200k
Vivo V7 plusÉp kính200k
Vivo V9Ép kính200k
Vivo Y15Ép kính300k
Vivo Y31Ép cảm ứng200k
Vivo Y51Ép cảm ứng200k
Vivo Y53Ép cảm ứng200k
Vivo Y55Ép cảm ứng200k
Vivo Y66Ép cảm ứng250k
Vivo Y69Ép cảm ứng250k
Vivo Y71Ép kính200k
Vivo Y81Ép kính200k
Vivo Y85Ép kính200k
Vivo Y91Ép kính200k
Thay kính Huawei
GR5 miniÉp cảm ứng200k
Honor 8XÉp kính200k
Honor playÉp kính200k
Huawei GR5Ép cảm ứng200k
Huawei Honor 8AÉp cảm ứng300k
Huawei Honor 8X MaxÉp cảm ứng350k
Huawei K0B-L29Ép cảm ứng400k
Huawei Media Pad M3 8.0Ép kính400k
Huawei Media Pad T3 - 7.0Ép kính300k
Huawei Media Pad T3 - 8.0Thay cảm ứng rời450k
Huawei MediaPad M3 8.4Ép cảm ứng650k
Huawei MediaPad T1-701uÉp kính250k
Huawei MediaPad T1-701uÉp cảm ứng300k
Huawei Nova 2iÉp cảm ứng250k
Huawei Nova 3eÉp cảm ứng250k
Huawei nova 3iÉp kính200k
Huawei nova 3iThay nắp sau200k
Huawei P20Ép kính300k
Huawei P30Ép kính450k
Huawei P30 liteÉp kính350k
Huawei P9Ép kính250k
Huawei S8 701UÉp cảm ứng350k
Huawei Y3 2017Ép cảm ứng300k
Huawei Y5 (2017)Ép cảm ứng250k
Huawei Y5 (CUN-U29)Ép cảm ứng250k
Huawei Y6 IIÉp cảm ứng250k
Huawei Y6 PrimeÉp cảm ứng250k
Huawei Y6 proÉp kính200k
Huawei Y7 PrimeÉp kính200k
Huawei Y7 ProÉp cảm ứng250k
Huawei Y7 pro 2019Ép cảm ứng250k
Huawei Y9 2019Ép kính250k
Huawei Y9 proÉp cảm ứng300k
Lenovo Tab 3 -710Ép cảm ứng300k
Nova 3Ép kính200k
Thay kính Xiaomi
Mi 3Ép cảm ứng200k
Mi 4Ép cảm ứng250k
Mi 5Ép kính200k
Mi 8 liteÉp kính200k
Mi A2 (RedMi 6x)Ép kính250k
Mi Max 1Ép cảm ứng250k
Mi Max 2Ép cảm ứng250k
Mi max 3Ép cảm ứng250k
Mi Mix 1Ép kính500k
Mi mix 2Ép kính600k
MiPad 2Ép cảm ứng600k
MiPad 3Ép cảm ứng600k
Note 6 proÉp kính200k
Redmi 3Ép cảm ứng250k
Redmi 4 PrimeÉp cảm ứng250k
Redmi 4AÉp cảm ứng250k
Redmi 4XÉp cảm ứng250k
Redmi 5Ép kính200k
Redmi 5 PlusÉp kính200k
Redmi 5A PrimeÉp cảm ứng250k
Redmi 6 pro/Mi A2 liteÉp cảm ứng250k
Redmi 8Ép kính300k
Redmi Note 3Ép cảm ứng250k
Redmi Note 4Ép cảm ứng250k
Redmi Note 4xÉp cảm ứng250k
Redmi note 5/ proÉp kính200k
Redmi Note 5AÉp cảm ứng250k
Redmi note 6 proÉp kính200k
Redmi note 8 proÉp kính300k
Xaomi F1Ép kính250k
Xaomi Mi 6Ép kính250k
Xaomi Mi 7Ép kính300k
Xaomi Mi 8Ép kính700k
Xaomi Mi PlayÉp cảm ứng300k
Xaomi Redmi 5AÉp cảm ứng250k
Xaomi Redmi 5x/ Mi A1Ép cảm ứng250k
Xaomi Redmi 6/6AÉp cảm ứng250k
Xaomi Redmi 6xÉp kính250k
Xaomi Redmi 7Ép cảm ứng300k
Xaomi Redmi Note 7 proÉp kính200k
Xaomi Redmi S2Ép cảm ứng300k
Thay kính Sky
Sky A840Ép cảm ứng400k
Sky A850Ép cảm ứng450k
Sky A860Ép cảm ứng550k
Sky A880Ép cảm ứng700k
Sky A890Ép cảm ứng700k
Sky A900Ép cảm ứng700k
Sky A910Ép kính450k
Thay kính Coolpad
Coolpad Sky 3 E502Ép cảm ứng250k
Coolpad Sky E501Ép cảm ứng250k
Thay kính Lenovo
Lenovo A6020Thay cảm ứng rời250k
Lenovo A7000Ép cảm ứng250k
Lenovo A7010Ép cảm ứng250k
Lenovo P70Ép cảm ứng250k
Lenovo P700Ép cảm ứng250k
Lenovo P780Ép cảm ứng250k
Lenovo PB1-750Ép cảm ứng450k
Lenovo S580Ép cảm ứng300k
Lenovo S60Ép cảm ứng300k
Lenovo S850Ép cảm ứng300k
Lenovo S90Ép kính300k
Lenovo Tab 2Ép cảm ứng500k
Lenovo Tab 3Thay cảm ứng rời300k
Lenovo VIBE P1ma40Ép cảm ứng250k
Lenovo VIBE P1ma42Ép cảm ứng250k
Lenovo Yoga 3Thay cảm ứng rời400k
Thay kính Apple Watch
Apple Watch seri 1Ép kính600k
Apple Watch seri 1Ép cảm ứng900k
Apple watch seri 2Ép cảm ứng1300k
Apple Watch seri 3Ép cảm ứng1300k
Apple Watch seri 4Ép kính1000k
Apple Watch seri 4Ép cảm ứng1500k
Apple watch seri 5Ép kính1500k
Apple watch seri 5Ép cảm ứng2000k
Thay kính Blackberry
Blackberry PrivÉp kính700k
Thay kính VSmart
Vsmart BeeÉp cảm ứng200k
Vsmart Bee 3Ép cảm ứng250k
Vsmart Joy 1Ép kính200k
Vsmart Joy 1 plusÉp kính250k
Vsmart Joy 2 plusÉp kính250k
VSmart LiveÉp kính300k